Nabíjačka autobatérii - prenájomVývoj software

Tvorba www stránok

Tvorba www stránokNapíšte nám

Ľudská kontrola:
Číslo 56 je


Prvá pomoc pri zasiahnutí elektrolytom.

Elektrolyt autobatérii - olovených akumulátorov je tvorený roztokom riedenej kyseliny sírovej a vody. Pozor! Elektrolyt je žieravina.

Prvá pomoc pri zasiahnutí elektrolytom z autobatérie:

  • pri zasiahnutí očí je potrebné okamžite vypláchnuť oči čistou vlažnou tečúcou vodou a vyhľadať lekárske ošetrenie
  • pri zasiahnutí kože je potrebné okamžite odstrániť odev prípadne obuv, ihneď opláchnuť zasiahnuté miesto vodou prípadne roztokom vody a jedlej sódy, a vyhľadať lekárske ošetrenie
  • pri požití je potrebné vypiť čo najväčšie množstvo mlieka, vody alebo roztoku vody a oxidu horečnatého a vyhľadať lekárske ošetrenie


Neutralizácia elektrolytu autobatérii

Na neutralizáciu elektrolytu z autobatérii sa dá použiť:

  • jedlá sóda - pri zasiahnutí ľudského tela, zvierat, odevov
  • oxid horečnatý alebo jedlá sóda - požití (vypití) elektrolytu
  • vápenec mletý - pri zasiahnutí predmetov, podláh, ...


Iné upozornenia

Elektrolyt rozptýlený v ovzduší dráždi dýchacie cesty, môže spôsobovať zápaly dýchacích ciest a očných spojiviek, a tiež naleptávať zubnú sklovinu.

Pri nabíjaní autobatérií zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti.

Dodržiavajte osobnú hygienu a po skončení práce si dôkladne umyte ruky, tvár a prípadne aj fúzy vodou a mydlom.