Nabíjačka autobatérii - prenájomVývoj software

Tvorba www stránok

Tvorba www stránokNapíšte nám

Ľudská kontrola:
Číslo 169 je


Konštrukcia oloveného akumulátora.

Najčastejšie používané autobatérie v súčastnosti sú olovené s náplňou riedenej kyseliny sírovej.

Autobatéria sa skladá s článkov. Jeden článok autobatérie tvoria dve olovené dosky ( póly ) oddelené izolačným separátorom. Články autobaterie sú spojené do série. Počet článkov autobatérie je daný výsledným napätím autobaterie. Najčastejšie to je 6V, 12V alebo 24V. Veľkosť dosiek článku určuje kapacitu autobatérie.

Nabíjanie oloveného akumulátora

Pri nabíjaní prebieha v autobatérii chemický proces vyjadrený následujúcim vzorcom:

PbSO4 + H2O + PbSO4 -> Pb + 2H2SO4 + PbO2

Na začiatku procesu nabíjania je napätie jedného článku batérie 1.75 - 2.2 V a hustota elektrolytu 0.95 - 1.15 g/cm3. Počas nabíjania hustne elektrolyt.

Keď je nabíjanie v strednej fáze napätie jedného článku sa zväčší na 2.2 - 2.45 V a hustota elektrolytu je 1.25 g/cm3. Od tohto okamihu sa začína autobatéria takzvane 'variť'. Okrem rozkladu síranu sa spúšťa elektrolýza vody na vodík a kyslík.
Vo finálnej fáze nabíjania autobatérie pri pripojenej nabíjačke je napätie jedného článku batérie 2.7 - 2.8 V. V tejto fáze je proces nabíjania ukončený a ďalej prebieha už iba elektrolýza vody. Zároveň má v tejto fáze autobatéria najnižší vnútorný odpor - cca 0.001 Ω.


Vybíjanie oloveného akumulátora

Pri vybíjaní prebieha v autobatérii chemický proces vyjadrený následujúcim vzorcom:

Pb + 2H2SO4 + PbO2 -> PbSO4 + H2O + PbSO4

Pri vybíjania elektrolyt riedne a dochádza k poklesu napätia. Zároveň stúpa vnútorný odpor, čo ma za následok zmenšenie štartovacieho prúdu.

Vnútorný odpor batérie sa zvyšuje aj znižovaním teploty elektrolytu, preto vznikajú v zime problémy so štartovaním pri slabšie nabitých autobatériach.