Nabíjačka autobatérii - prenájomVývoj software

Tvorba www stránok

Tvorba www stránokNapíšte nám

Ľudská kontrola:
Číslo 111 je


Meranie hustoty elektrolytu autobatérie

Starostlivosť o autobatériu - olovený akumulátor zahŕňa aj pravidelnú kontrolu stavu nabitia akumulátora.

Na meranie hustoty elektrolytu autobatérie sa pužíva jednoduchá pomocka - hustomer, prípadne univerzálny merač prevádzkových kvapalín.

Hustomer elektrolytu autobatérie

Bežný hustomer pozostáva zo sklenenej trubice, vnútorného plaváku a nasávacieho balónika.

Existujú univerzálne merače prevádzkových kvapalín obsahujú viacero plavákov, ktoré sa dajú vymieňať. V takom prípade treba použiť správny plavák určený na meranie hustoty elektrolytu v autobatérii.

Meranie hustoty elektrolytu autobatérie

Hustotu elektrolytu je potrebné merať zvlášt v každom článku autobatérie.

Meranie elektrolytu vykonávame len na autobatérii ktorá je odpojená od elektrickej sústavy vozidla, prípadne nabíjačky autobatérie.

Postup krokov:

  • skontrolujte si či je vaša baréria typu olovený akumulátor s tekutým elektrolytom
  • odpojte batériu
  • vyberte batériu von a uložte na vodorovnú plochu
  • otvorte všetky članky batérie - väčšinou sa otváraju odskutkovaním uzáverov
  • skontrolujte hladinu elektrolytu v každom článku
  • ak je to potrebné dolejte destilovanú / demineralizovanú vodu do článkov
  • nasajte potrebné množstvo elektrolytu do hustomeru
  • skontrolujte či elektrolyt neobsahuje bublinky (najmä pri nabíjaní autobatérie) mohlo by dôjsť k skresleniu nameraných hodnôt
  • zmerajte hustotu elektrolytu v každom článku autobatérie
  • vráťte nasatý elektrolyt do daného článku autobatérie


Článok autobatérie je plne nabitý ak elektrolyt dosahuje hustotu 1,28 kg/l.

Vybitý článok autobatérie má hustotu elektrolytu 1,12 kg/l a nižšiu.