Nabíjačka autobatérii - prenájom



Vývoj software

Tvorba www stránok

Tvorba www stránok



Napíšte nám









Ľudská kontrola:
Číslo 64 je


Pripojenie a odpojenie autobatérie do a z vozidla.

Pred nabíjaním autobatérie - oloveného akumulátora je potrebné tento odpojiť od elektrickej sústavy vozidla (automobilu, motorky, lode, ...).

Odpojenie autobatérie:

Pri odpojení autobatérie od elektrickej sústavy vozidla je potrebné ako prvý odpojiť kontakt mínus (modrý). Až následne sa odpája kontakt plus (červený).

Pripojenie autobatérie:

Pri pripájaní autobatérie do elektrickej sústavy vozidla je potrebné ako prvý pripojiť kontakt plus (červený). Až následne sa pripája kontakt mínus (modrý).

Kontakty musia byť čisté - je možné ich očistiť jemným brúsným papierom a natieť vazelínou. Kontakty je potrebné dôkladne upevniť a dotiahnuť.